KATAKOMBE

Do leta 1845 je župnijsko cerkev sv. Petra obdajalo pokopališče. Pozneje so ga uredili na Gorci, kjer je še danes. V Malečniku so pokopavali uglednejše župljane in župnike v katakombah (v kripti ali »žerfu«) pod cerkvijo. Katakombe sodijo med izredne posebnosti malečniške župnije. Nekoč je bil vhod v kripto iz cerkvene ladje, a so ga morali za časa Jožefa II. zazidati. Od 1857 je vhod od zunaj. Kripta meri 12 x 4 metre. V njej je 64 grobnih niš, ki so izvoltene v steno po vzoru katakomb. Oltar pred cerkvijo pri glavnem vhodu je nekoč služil za maševanje v kripti. Za tem oltarjem je mesto za 10 rak, v katerih počivajo nekateri malečniški župniki. Tu počiva tudi župnik in graditelj sedanje cerkve dr. Janez Sittich, ki je umrl leta 1759. Od grobov je 24 zazidanih, drugi so prazni.

Vir: Povzeto po www.malecnik.si

 

Foto: malecnik.si