CERKEV SV. PETRA

Župnija Sv. Peter pri Mariboru sega v leto 1236, ko se prvič omenja kot župnija Sv. Petra na skali.
Župnik se prvič omenja leta 1338. Prvotna cerkev je bila romanska in je bila zgrajena na istem mestu. Ker pa je Drava imela svoj tek mimo našega hriba, kjer je zdaj cesta, je zaradi poplav in spodjedanja hriba temeljem cerkve grozila nevarnost. Šempetrčani so organizirali prošnje procesije in nevarnost je minila. Kasneje so cerkev barokizirali in današnja je dobila podobo v 18. stol. pod vodstvom župnika Janeza E. Sittticha. Budno oko romarja, ki vstopi v cerkev, opazi prelep križev pot Tunnnerja in učencev, ki je bil najprej v kapelicah po pobočju. Glavni oltar je delo Flurerja in prikazuje izročitev ključa apostolu Petru. Pod oltarjem so relikvije rimskega mučenca Favstina, v stranskem oltarju pa relikvije bl. škofa A. M. Slomška, prvega mariborskega škofa. Orgle so delo mojstra Brandla iz Maribora.

Obisk mariborskega nadškofa mons. Alojzija Cvikla v naši cerkvi, 11. 8. 2020

Notranjost cerkve Sv. Petra v Malečniku