Tedenska oznanila

Kdor se Marije drži, se ne pogubi.

Kdor se Marije drži, ta poti ne zgreši.