Verouk

Liturgični zvezek je obvezni del verouka. Vanj veroučenci lepijo listke, ki jih prejmejo ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah. Katehet pregleduje zvezke ob vsaki veroučni uri.

Strošek za liturgične zvezke, ogrevanje učilnice, vodo, elektriko in čistila znaša 30 EUR na veroučenca (10 EUR za vsakega naslednjega veroučenca v družini).

Urnik

Z veroukom želi Cerkev otrokom približati novico o odrešenju, veselje nad življenjem, da je krščanstvo nekaj lepega, da to ni nekaj, kar nas bremeni, temveč nas osvobaja in odpira za bližnje in za veselje do življenja,« je za Družino povedala dr. Mateja Pevec Rozman, ravnateljica Katehetsko-pastoralne šole. Franc Zorec, tajnik Slovenskega katehetskega urada, pa je dejal, da je namen verouka, da bi otrokom in odraslim pomagali prepoznavati vrednost življenja in odkrivati lepote odnosov z bližnjimi in z Bogom.

Starši so prvi oznanjevalci in vzgojitelji v veri, verouk pa je staršem v pomoč pri verski vzgoji njihovega otroka, meni voditeljica Urada za katehezo v mariborski nadškofiji Andreja Štunf. »Ker pa vemo, da je danes vera v Boga pri nekaterih starših dokaj šibka, želimo otrokom podati vse tiste verske vsebine, ki naj bi jim pomagale, da zaživijo zrelo krščansko življenje.«

 

Foto: splet