Krsti

Pred krstom se starši in botri krščenca prijavite na pripravo na krst, ki bo po dogovoru v župnijskem uradu. Starši s seboj prinesite rojstni list krščenca in svojo družinsko knjižico, v kateri je navedeno katere zakramente ste prejeli. Botri, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v Župniji Sv. Peter pri Mariboru - Malečnik, s seboj prinesite potrdilo župnika svojega stalnega ali začasnega bivališča, da izpolnjujete pogoje za službo botra krščencu.

Foto: splet