PREDSTAVNIKI ŽUPNIJE

 

DUHOVNIK
Dr. Sebastijan Valentan
(župnijski upravitelj in pravni zastopnik)


Dr. Sebastijan Valentan je doktor kanonskopravnih znanosti, sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2020 je član Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci ter odvetnik in zastopnik v cerkvenih kazenskih postopkih. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ga je za mandatno obdobje do 31. 12. 2021 imenovalo za strokovnjaka Republike Slovenije v delovni Skupini odprte metode koordinacije za večjezičnost in prevajanje (OMC) pri Evropski komisiji. Je redni član naslednjih društev: Canon Law Society of Great Britain and Ireland, Canadian Canon Law Society, Hrvatsko kanonističko društvo (v njem je tudi član Odbora za mednarodno sodelovanje) ter Päpstliche Institut S. Maria dell’Anima v Rimu. V prvem sklicu Sveta Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (2018-2019) je bil njegov član. Leta 2016 je v Rimu z odliko opravil izobraževanje iz področja prenovljenega matrimonialnega kanonskega prava in sodne prakse, za kar je prejel diplomo papeškega sodišča Rimske rote.

Teologijo in filozofijo je študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani – enota Maribor, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani teolog. V duhovnika je bil posvečen leta 2010.

Na Fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Santa Croce v Rimu, kjer je magistriral (2017), pripravlja doktorat s področja državnega religijskega prava in mednarodnega prava človekovih pravic.

Pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu se posveča preučevanju pravnih odnosov med državo in Cerkvijo ter drugimi verskimi skupnostmi, varstva človekovih pravic in znotraj njih še posebej verske svobode ter kanonskega prava.

Njegovi znanstveni in strokovni članki so objavljeni v več jezikih v domačih in tujih pravnih in teoloških revijah. Prevedel je več knjig, redno pa prevaja mednarodne pravne dokumente. S svojimi prispevki gostuje na tematskih srečanjih, konferencah in simpozijih, tako doma kot v tujini. Je reden govornik na Vseslovenskem srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta v Državnem zboru Republike Slovenije. Kot gostujoči asistent (visiting assistant) na Stalnem predstavništvu Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi in kot član delegacije tega predstavništva je med drugim sodeloval na zasedanjih, delovnih skupinah in neformalnih srečanjih Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice in Ekonomsko-socialnega sveta ZN (Ekonomska komisija za Evropo), kar predstavlja obogatitev njegovega akademskega udejstvovanja. Decembra 2020 je v Rimu doktoriral na Fakulteti za kanonsko pravo papeške univerze Santa Croce.    

S 1. avgustom 2020 ga je mariborski nadškof metropolit mons. Alojzij Cvikl imenoval za župnijskega upravitelja Župnije Sv. Peter pri Mariboru – Malečnik.

 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: Valerija Bračko (tajnica), Robert Stopajnik (član tajništva), Vesna Knuplež (članica tajništva), Milena Mak, Brin Bračko, Katja Kac Zupanič, Karl Jaušovec, Urška Bračko, Florjan Peperko, Simona Kocbek, Alojz Valentan, Andreja Marko, Vid Kelbič.

                                                       
ŽUPNIJSKI GOSPODARSKI SVET: 
Valerija Bračko (tajnica), Jože Fluher (član), Zvonko Koletnik (podpredsednik),
 Jure Tršavec (član), Alojz Valentan (podpredsednik), dr. Sebastijan Valentan (predsednik)

                      
KARITAS:
Milan Čivre (vodja), Milena Mak, Bernarda Kelbič, Majda Koletnik, Marija Duh, Germana Klobasa