ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA JURIJA BOREŠIČA

VČLANI SE (klik) - Izpolnjeno, natisnjeno in podpisano vpisnico dostavite v knjižnico ob predhodnem dogovoru z Darinko Budja. Nato prejmete člansko izkaznico. Članarine ni. Polnoletni člani lahko letno prispevate prostovoljni dar v višini 10 eur za delovanje knjižnice.


Župnijska knjižnica Jurija Borešiča
Malečnik 34
2229 Malečnik
Darinka Budja (tel.: 031212606)
kjb@rkc.si

-----------------------------------------------

V okviru naše župnije deluje Župnijska knjižnica Jurija Borešiča (KJB). Je edina knjižnico v Malečniku, ki omogoča javno dostopnost gradiva in včlanitev vsem.  

KJB je Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (NUK) 16. 3. 2023 dodelila siglo oziroma evidenčno številko 51143 ter mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL): SI-51143. KJB ima status specialne knjižnice in se ukvarja z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem knjižničnega gradiva.

Začetki KJB segajo v leto 1639. V njej je 100 knjižnih enot (raritet), ki jih ni v nobeni drugi knjižnici v Sloveniji, vključeni v sistem Cobiss. 

Trenutno je KJB v postopku zagotavljanja dostopa do knjižničnega gradiva in vnašanja gradiva v sistem COBISS. KJB hrani več kot 1.500 enot knjižnega gradiva, ki je tudi del dragocene kulturne dediščine.

Knjižnična zbirka KJB je vsebinsko povezana s strokovnim področjem Župnije Sv. Petra pri Mariboru - Malečnik. Knjižnično gradivo v KJB ima tudi lastnosti kulturnega spomenika. 

Bibliotekarsko področje je v KJB zaupano Darinki Budja. 

Kako pogledam, če ima KJB knjigo, ki jo iščem?
Zelo preprosto. V sistemu cobiss+ (
tukaj) v iskalni niz zapišete naslov knjige ali geslo in ime knjižnice.

 

- - - - - - - - - - - 

KJB se imenuje po duhovniku Juriju Borešiču, ki je 13. oktobra 1623 nastopil službo župnika v naši župniji in jo opravljal vse do svoje smrti 25. 5. 1639. Doma je bil iz Reke (Fiume).


France Zmazek v knjižnem delu Fara Sv. Petra pri Mariboru: krajepisno-zgodovinske črtice (samozal., Maribor 1879) poroča, da je Borešič imel knjižnico, ki jo je delno zapustil naši župniji ter tako prispeval k začetkom tukajšnje precej obilne knjižnice (v malečniški župnijski knjižnici je bilo leta 1861 kar 519 raznih del v 1240 zvezkih).
 

Ena najstarejših knjig v naši knjižnici je iz leta 1774 in gre za edini primerek v Sloveniji. 
Leta 1839 jo je nabavil Marko Glaser, saj je v njej Glaserjev rokopis: "Ex libris Marci Glaser, Secretarii Consistorial." (konzistorialni tajnik).
 


ČASTNI ČLANI KNJIŽNICE

Konc Lorenzutti, Nataša
Kocbek, Rafael - Malečnik
Li, Xianmin - Kitajska