ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA JURIJA BOREŠIČA

V okviru naše župnije deluje Župnijska knjižnica Jurija Borešiča (KJB), ki ji je Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana 16. 3. 2023 dodelila siglo oziroma evidenčno številko 51143 ter mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL): SI-51143. KJB ima status specialne knjižnice in se ukvarja z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem knjižničnega gradiva. Gre za eno prvih knjižnic na Slovenskem.

Trenutno je KJB v postopku zagotavljanja dostopa do knjižničnega gradiva in pristopa v sistem COBISS. KJB hrani več kot 1.500 enot knjižnega gradiva, ki je tudi del dragocene kulturne dediščine.

Knjižnična zbirka KJB je vsebinsko povezana s strokovnim področjem Župnije Sv. Petra pri Mariboru - Malečnik. Knjižnično gradivo v KJB ima tudi lastnosti kulturnega spomenika. 

Bibliotekarsko področje je v KJB zaupano Darinki Budja. 
 

- - - - - - - - - - - 

KJB se imenuje po duhovniku Juriju Borešiču, ki je 13. oktobra 1623 nastopil službo župnika v naši župniji in jo opravljal vse do svoje smrti 25. 5. 1639. Doma je bil iz Reke (Fiume).


France Zmazek v knjižnem delu Fara Sv. Petra pri Mariboru: krajepisno-zgodovinske črtice (samozal., Maribor 1879) poroča, da je Borešič imel knjižnico, ki jo je delno zapustil naši župniji ter tako prispeval k začetkom tukajšnje precej obilne knjižnice (v malečniški župnijski knjižnici je bilo leta 1861 kar 519 raznih del v 1240 zvezkih).
 

Ena najstarejših knjig v naši knjižnici je iz leta 1774 in gre za edini primerek v Sloveniji. 
Leta 1839 jo je nabavil Marko Glaser, saj je v njej Glaserjev rokopis: "Ex libris Marci Glaser, Secretarii Consistorial." (konzistorialni tajnik).