GORSKA CERKEV PRIDRUŽENA RIMSKI BAZILIKI MARIJE VELIKE


Marijina cerkev na Gorci v Malečniku (foto: Maksimiljan Krautič)


Bazilika Marije Vélike v Rimu (foto: Stefano Avolio)

Papež Frančišek se je s posebno pozornostjo obrnil na svetišče Device Marije na Gorci v Malečniku in mu podelil izjemen privilegij - verniki, ki bodo obiskali omenjeno svetišče, bodo lahko v njem prejeli dar popolnega odpustka. Cerkev na Gorci je prva in doslej edina cerkev v Sloveniji, ki ji je papež Frančišek podelil ta privilegij. 

 

Pred tem je rimski kardinal Stanislaw Rylko, nadžupnik bazilike Marije Vélike, Marijino romarsko cerkev na Gorci z duhovno sorodstveno vezjo pridružil papeški baziliki Marije Vélike v Rimu (imenovani tudi Marija Snežna ali liberijanska, po papežu Liberiju), ki je največja Marijina cerkev na svetu, in jo vpisal na poseben seznam bazilike, na katerem so najpomembnejše Marijine cerkve z vsega sveta. Do tega prihaja prav letos, ko Marijina cerkev na Gorci obhaja 530. obletnico prve pisne omembe. 

MEDIJSKE OBJAVE O TEM:

- 24ur
- TV SLO 1
- Večer
- Dnevnik
- Maribor info
- Maribor 24
- Družina
- Radio Ognjišče
- Radio ognjišče (poročila)
- Radio Maribor (oddaja Aktualno)
- Slovenske novice
 

Ta, za našo župnijo in kraj Malečnik ter nadškofijo in mesto Maribor izjemen trenutek, smo v Malečniku obeležili s 3-dnevnim praznovanjem, ki je vrh doseglo na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra 2023, ko je tudi vsakoletni glavni romarski shod na Gorci. 


 


 

FAQ

1. Kakšen pomen ima dejstvo, da je gorska cerkev v Malečniku odslej pridružena papeški baziliki Marije Velike v Rimu?

Najprej gre za veliko posebnost in redkost, saj vsaka cerkev ne more biti pridružena papeški baziliki. Nadalje pomeni ta pridružitev še višje mednarodno priznanje za Marijino cerkev na Gorci (ki je že sicer več let vključena v mednarodno Marijino kulturno romarsko pot, ki vodi iz Čenstohove na Poljskem prek Levoče na Slovaškem do Mariazella v Avstriji, nato pa skozi Gradec pelje v Slovenijo in se nadaljuje na Hrvaško) in še večjo prepoznavnost za svetišče ter tudi za Malečnik in mesto Maribor, saj se cerkev nahaja v območju Mestne občine Maribor (MOM). Znotraj MOM je to edina takšna cerkev, ki ji je podeljen tak status. Marijina cerkev na Gorci je odslej deležna enakih duhovnih milosti, kot jih uživa papeška bazilika Marije Velike v Rimu. S to združitvijo naša cerkev dobiva dodaten ugled, tudi zato, ker je vključena v poseben seznam najpomembnejših Marijinih cerkva iz vsega sveta, ki ga vodi prav papeška bazilika Marije Velike v Rimu (svetovna zveza Marijanskih svetišč). Omenjena pridružitev še dodatno krepi vezi duhovnega občestva s papežem in vesoljno Cerkvijo. Verjamemo, da bo vernike in romarje ta pridružitev spodbudila h globljemu čaščenju Marije in prejemanju duhovnih darov iz zakladnice Božjega usmiljenja. 
 

2. Papež Frančišek kaže s tem že drugič v kratkem času povezanost z Malečnikom. 

Oktobra leta 2021 je papež Frančišek otrokom iz Malečnika poslal zahvalno pismo, ki ga je tudi lastnoročno podpisal. Otroci so mu namreč poslali risbice, ki so jih ustvarili na takratnih poletnih delavnicah. Papeževo pismo je bilo veliko presenečenje. 

Še globlje in pomembneje pa je papež Frančišek v malečniško župnijo Sv. Petra posegel sedaj, ko je znameniti Marijini cerkvi na Gorci in romarjem, ki jo bodo obiskali, podelil dar popolnega odpustka.  
 

3. Kaj predstavlja "duhovna sorodstvena vez" med Marijino cerkvijo na Gorci in papeško baziliko Marije Velike v Rimu?

Sorodstvene vezi med starši in otroki ali pa brati in sestrami so izredno močne, prav tako pa so lahko močne tudi duhovne sorodstvene vezi. V moči pooblastil, ki jih ima nadžupnik največje Marijine cerkve na svetu - papeške bazilike Marije Velike, kardinal Rylko, je prav on vzpostavil to duhovno sorodstveno vez med njegovo in našo cerkvijo. Cerkev na Gorci in rimska bazilika sta tako postali na nek način "sorodnici". To sorodstvo je duhovne narave, kar pa se najbolj kaže v tem, da je po vzpostavitvi tega "sorodstva" papež Frančišek vernikom, ki bodo obiskali Marijino cerkev v Malečniku, omogočil, da bodo lahko prejeli popolni odpustek. 
 

4. Kaj pomeni, da je mogoče v Marijinem svetišču na Gorci odslej prejeti popolni odpustek?

Odpustek, kot beremo v Katekizmu katoliške Cerkve, je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni (časnih posledic), ki jih dolgujemo za grehe. Odpustke moremo prejeti zase ali pa jih naklonimo našim dragim rajnim. 
 

5. Lahko vsak prejme odpustek?

Da nekdo prejme odpustek, ne sme biti navezan na noben greh. Prejeti mora zakrament pokore (spoved) - to je lahko več dni prej ali pozneje - in sveto obhajilo. Zmoliti mora po namenu svetega očeta (zadostujejo vera, očenaš in zdravamarija ter slavaočetu (lahko tudi kakšna druga molitev)). Sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta se priporočata na dan odpustka. 
 

6. Na katere dni je mogoče v gorski cerkvi prejeti popolni odpustek?

Po papeževi odobritvi in pridružitvi gorske cerkev papeški baziliki Marije Velike v Rimu, je v Marijini cerkvi na Gorci mogoče prejeti popolni odpustek:

a – na naslovni praznik Liberijanske bazilike (t. j. bazilike Svete Marije Vélike, 5. avgusta) 
b – na naslovni praznik svetišča blažene Device Marije na Gorci (8. septembra)
c – na slovesne praznike blažene Device Marije
d – enkrat letno na dan, ki ga prosto izbere kateri koli vernik 
e
– vedno, kadar bo iz pobožnih razlogov potekalo množično romanje v svetišče na Gorco