Glaserjev salon z galerijo


Foto: Žan Kelbič

Glaserjev salon z galerijo se nahaja v historični baročni župnijski stavbi z originalno ohranjeno zunanjščino in notranjščino. Ta s celotnim kompleksom po mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine predstavlja izjemen primer bogate raščene arhitekture. V župnišču je bil že od nekdaj salon, ki pa je služil internim namenom. Ker ga je preuredil (v njem je še ohranjen intarzični parket) in opremil prav Marko Glaser, je salon poimenovan po njem.

Več